sábado, 15 de diciembre de 2012


OXOSALS

Definició: compostos ternaris o quaternaris que s’obtenen al substituir el àtom d’hidrogen de un oxoàcids a un element metàl·lic.


Per a formular-les cal canviar el símbol H  pel símbol del metall, deixant el subíndex que tinguera i la seva valència col·locar-la com a subíndex de la resta de l’àcid.

EXEMPLE:   H N O2 à (Na) (val=1) à Na (N O2)1 à Na N O2

Nomenclatura:  emprarem el nom de l’àcid sense la paraula àcid i canviat els sufixos per  aquestos altres:

Àcid

Sal
          -ic
-ós
-at
          -it
                                                    
 Frase per no oblidar això: el oso se toca el pito. El niñato se mete un pico.
A continuació la preposició de i finalment el nom del metall i si cal el nombre de valències en numero romans.

EXEMPLE:  Li Cl O3     à Clorat lític
                      H CL| O3  à Àcid clòric
                      1+5     =  2·3
                               6=6viernes, 14 de diciembre de 2012


OXOÀCIDS

Definició: compostos ternaris formats per un element NO metàl·lic, un d’oxigen i un d’hidrogen.

Formula: tenen una formula general


Hx E  Oy                           

VE+X=2·Y


E: elements no metàl·lic
H: hidrogen; x: nombre d’ àtoms d’ell.
O:oxigen; y: nombre d’àtoms d’ell.

Aquesta formula es divideix com si fora una equació, és a dir, en primer lloc es divideix la formula en dos: H y E per una banda i O per una altra, de manera que la part del hidrogen y l’element no metàl·lic és  positiva i la de l’oxigen negativa. En segon lloc tens que anar jugat amb les valències per a que la formula dona en tots dues  parts el mateix numero.  
EJXEMPLE
H CL| O3
                                               x+Ve=2·y
1x+?=2·3
1x+?=6
1x+5=6
El clor actua amb la valència 5.

Nomenclatura: és sempre tradicional. El nom es fa de manera que la paraula àcid seguit del nom del no metall amb els prefixos i sufixos de la tabla següent segons les valències :
       4valencies   3valencie   2valencies  1valencia
1a.   Hipo... ós     Hipo... ós      ..ós            ..ic
2a.   ...ós                   ...ós          . .ic
3a.   ...ic                      ..ic                                          
4a.   Per... icEXEMPLE:
Àcid clòric         clor (valències)  1,3,5y7
                                       Mirem ala tabla y ven que per el sufix és la 5.
H CL O
1+5=2·?
6=2·3
H CL O3

Per una altra banda tenim els orto... és a dir
EXEMPLE
H3 B O3
Perquè l’hidrogen té més de dos valències. 

(Àcid ortobòric) 

miércoles, 28 de noviembre de 2012

Buneo a hui vaig a explicar el primer punt del tema que estem donant: Formulació i Nomenclatura dels Compostos Inorgànics.

wwww.google.es 

En el primer punt parla acomença parlant de les valencies que té els elements quimics que estudiem.(Nosaltres soles estudiarem uns quants)


Sempre a l'hora de formar un composts hi ha que posar en primer lloc l'element metall i en segon lloc el no metalls, en el cas de que el compost binari (dos elements) siga de no metall i no metall hi ha que consultar aquesta llista : (pero no tindra masa importancia)
B-Si-C-Sb-As-P-N-H-Te-Se-S-At-I-Br-Cl-O-F


Una volta fet aixo y tenin et conte tot hiha que intercambiar les valències.

Exemple:AlH3= AL3+H1
Hola!! 
Así teniu el meu blog, on vaig a penjar la meua propia explicació sobre les temes que anem donan.