viernes, 14 de diciembre de 2012


OXOÀCIDS

Definició: compostos ternaris formats per un element NO metàl·lic, un d’oxigen i un d’hidrogen.

Formula: tenen una formula general


Hx E  Oy                           

VE+X=2·Y


E: elements no metàl·lic
H: hidrogen; x: nombre d’ àtoms d’ell.
O:oxigen; y: nombre d’àtoms d’ell.

Aquesta formula es divideix com si fora una equació, és a dir, en primer lloc es divideix la formula en dos: H y E per una banda i O per una altra, de manera que la part del hidrogen y l’element no metàl·lic és  positiva i la de l’oxigen negativa. En segon lloc tens que anar jugat amb les valències per a que la formula dona en tots dues  parts el mateix numero.  
EJXEMPLE
H CL| O3
                                               x+Ve=2·y
1x+?=2·3
1x+?=6
1x+5=6
El clor actua amb la valència 5.

Nomenclatura: és sempre tradicional. El nom es fa de manera que la paraula àcid seguit del nom del no metall amb els prefixos i sufixos de la tabla següent segons les valències :
       4valencies   3valencie   2valencies  1valencia
1a.   Hipo... ós     Hipo... ós      ..ós            ..ic
2a.   ...ós                   ...ós          . .ic
3a.   ...ic                      ..ic                                          
4a.   Per... icEXEMPLE:
Àcid clòric         clor (valències)  1,3,5y7
                                       Mirem ala tabla y ven que per el sufix és la 5.
H CL O
1+5=2·?
6=2·3
H CL O3

Per una altra banda tenim els orto... és a dir
EXEMPLE
H3 B O3
Perquè l’hidrogen té més de dos valències. 

(Àcid ortobòric) 

No hay comentarios:

Publicar un comentario